Formularz zgłoszeniowy

 

Konkurs Kolęd i Pastorałek 2021

REGULAMIN

  1. Zgłaszając się do Konkursu, pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie danych zawartych w karcie zgłoszenia w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu.
  2. Pełnoletni Uczestnik lub prawny opiekun (w przypadku Uczestnika niepełnoletniego) mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
  3. Podanie danych w zakresie wynikającym z formularza jest niezbędne celem zakwalifikowania uczestnika do udziału w festiwalu.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do  wielokrotnego publicznego odtwarzania, wielokrotnej publicznej emisji radiowej i telewizyjnej prezentacji artystycznych uczestników imprezy, bez wypłacania im honorariów.
  5. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
  6. Decyzje Organizatora oraz Jury są ostateczne i nieodwołalne.

Regulamin konkursu